Webinar

Nhận thấy nhu cầu học tập và ứng dụng về lĩnh vực Design Thinking (Tư Duy Thiết Kế), WeTransform sẽ tổ chức webinar về lĩnh vực này hàng tháng.

Thời gian: 10:00 AM – 11:30 AM, ngày 20-11-2021 (chương trình được lặp lại mỗi tháng với cùng nội dung, đã diễn ra được 5 số từ tháng 6-2021 đến nay).

Hình thức: training qua Google Meet
Trainer: Huỳnh Hữu Tài, founder của WeTransform, người biên dịch cuốn sách THỰC HÀNH TƯ DUY THIẾT KẾ (THE DESIGN THINKING PLAYBOOK)

Contact Me on Zalo
Tư Duy Thiết Kế