Webinar

Nhận thấy nhu cầu học tập và ứng dụng về lĩnh vực Design Thinking (Tư Duy Thiết Kế), WeTransform sẽ tổ chức webinar về lĩnh vực này hàng tháng.
Thời gian: 10:00 AM – 11:30 AM, ngày 14-08-2021 (chương trình webinar #1 và #2 đã diễn ra vào ngày 12-06-2021 và 17-07-2021)
Hình thức: training qua Google Meet
Trainer: Huỳnh Hữu Tài, founder của WeTransform, người biên dịch cuốn sách THỰC HÀNH TƯ DUY THIẾT KẾ (THE DESIGN THINKING PLAYBOOK)

Contact Me on Zalo
Tư Duy Thiết Kế
%d bloggers like this: