Những câu hỏi cơ bản thường gặp về tư duy thiết kế

Câu hỏi: Những ai có thể ứng dụng tư duy thiết kế?
Trả lời: Tất cả mọi người.

Câu hỏi: Tư duy thiết kế có thể ứng dụng vào lĩnh vực nào?
Trả lời: Tất cả các lĩnh vực.

Câu hỏi: Những rào cản nào khiến chúng ta khó ứng dụng Tư duy thiết kế?
Trả lời: Dưới đây là một số rào cản:
1. Tình trạng chia cắt giữa các phòng ban trong tổ chức (silo).
2. Văn hóa sợ sai, sợ thất bại.
3. Chủ nghĩa hoàn hảo.
4. Thiếu văn hóa học tập, đọc sách.

Contact Me on Zalo
Tư Duy Thiết Kế