eBooks

Tư duy thiết kế là gì? Hơn cả một phương pháp luận hoặc một framework, tư duy thiết kế (design thinking) kết hợp ngọn nguồn, gốc rễ của việc giải quyết vấn đề thiết kế cùng với sự thấu cảm người dùng sâu sắc. Framework dựa trên tư duy thiết kế được đưa ra bởi d.school của trường đại học Stanford có thể giúp bạn chinh phục những thách thức gai góc nhất bằng giải pháp sâu sắc nhất.

Thông qua cuốn handbook này, bạn sẽ học được cách thức áp dụng tư duy thiết kế vào thực tế công việc trong chính doanh nghiệp và cho cả cuộc sống của mình.

Thông qua cuốn handbook này, bạn sẽ học được cách thức áp dụng tư duy thiết kế vào thực tế công việc trong chính doanh nghiệp và cho cả cuộc sống của mình.

Contact Me on Zalo
Tư Duy Thiết Kế
%d bloggers like this: